Contribution by the Family.


 • Shri Savarkundla Dashashrimali Sthanakvasi Jain Sangh - Savarkundla, (Saurashtra) 1982
 • Shri Sthanakvasi Jain Sangh - Hyderabad (AP) 1985
 • Shri Jain Sadhana and Seva Trust - Chennai (TN) 1986
 • Shri Babra Dashashrimali Jain sangh - Babra (Gujarat) 1986
 • Shri Mahavir Sthanakvasi Jain Trust - Rajkot (Saurashtra) 1986
 • Shri Vardhman Sthanakvasi Jain Sharavak Sangh - Vile Parle(West) Mumbai 1987
 • Shri kathiyawad Sthanakvasi Jain Samaj - Ghatkopar (Maharashtra) 1988
 • Shri Vardhman Sthanakvasi Jain Shravak Sangh - Kurla North (Maharashtra) 1989
 • Shri Shwetambar Sthanakvasi Jain Sangh - Jasdan (Gujarat) 1993
 • Shri Odiya Dashashrimali Sthanakvasi Jain Sangh - Odhiya (Gujarat) 1993
 • Shri chorvad Dashashrimali Sthanakvasi Jain Sangh - Chorvad (Gujrat) 2007
 • Shri Subhash bhai Rugnath bhai Doshi School - Savarkundla (Saurashtra) 2018
 

Ayurvedic Books

By Shri Subhash Bhai R Doshi

 • 200+ Home Made Ayurvedic Medicines Book 1 : Click Here to Downloads
 • 400+ Home Made Ayurvedic Medicines Book 2 : Click Here to Downloads
 • Home Made Ayurvedic Medicines Book 3 : Click Here to Downloads
 • Home Made Ayurvedic Medicines Book 4 : Click Here to Downloads
 • Home Made Ayurvedic Medicines Book 5 : Click Here to Downloads

Our projects

OFFER

Call us today to get ready returns for INVESTOR'S...